Studim mbi korrupsionin në shëndetësi

Qendra Kombëtare Për Shërbime Komunitare (QKShK) po zbaton një projekt “Mbrojtja e të drejtave të pacientëve duke identifikuar trendin e korrupsionit dhe inkurajuar kulturën anit-korrupsion në kujdesin shëndetësor”, të financuar nga Ambasada Amerikane në kuadër të të cilit ka realizuar një anketim me 500 pacientë të spitaleve publike dhe qendrave shëndetësore të Tiranës, si dhe një studim mbi dobësitë e sistemit në luftën kundër korrupsionit në shërbimet shëndetësore.

Studimi ka dalë me gjetje dhe rekomandime për strukturat shtetërore dhe institucionet shëndetësore. Studimin si dhe gjetjet dhe rekomandimet mund ti gjeni në linqet:

Studim mbi korrupsionin ne shendetesi_11 prill

Policy Paper_NCCS_11 prill

Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autorëve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Departamentit të Shtetit.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.